Dispens vägningar/kalibrering


2017-2018  kommer vi kunna utföra vägningar för dispens transporter åt trafikverket, kalibrering av axelvågar i lastbilar.

samt vägningar av fordon för registrerings besiktining.


Kontakta oss här