Dispens vägningar/kalibrering


2017  kommer vi kunna utföra vägningar för dispens transporter åt trafikverket, kalibrering av axelvågar i lastbilar.


Kontakta oss här